מדיניות פרטיות

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם.

תנאי שימוש

ח.פ. קומפורט זון, שמספרו ________ (להלן: "החברה" ו/או "נותן השירותים" ו/או "בעל האתר" ) מוכרת מכשירים למטפלים ומספקת אפשרות להזמין אונליין טיפולים שונים לבית הלקוח ו/או לקליניקה של מטפל.

הכל על גבי רשת האינטרנט המציגה מידע אודות פעילות האתר לרבות בצורה של מלל, וידיאו, טפסים, מאמרים, כתבות ועוד. הכל תחת כתובת האתר www.c-z.co.il ו/או בכל מדיה אחרת בה החברה תבחר לפעול (להלן: "האתר" ו/או "המערכת").

הקדמה

כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עמו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים
 החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.
אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות ולהחזיק בכרטיס אשראי ישראלי.

השימוש באתר

 1. הגדרות
  1. 1.1.    "המשתמש/ המשתמשים" משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.
  1. 1.2.    "השירות" ו/או "המוצר"– מתן גישה למידע כלשהו ו/או ביקור באתר ו/או באתר החיצוני בין אם בתמורה ובין אם לא ו/או הרשמה לייעוץ אישי ו/או לסדנאות ו/או הרצאות ו/או סמינרים ו/או ימי עיון ו/או הדרכות אונליין אינטרנטיות (קורסים אינטרנטים).
  1. 1.3.    "מפגש" – נקודת איסוף לצורך העברת תוכן של מוצר כלשהו שנרכש על ידי המשתמש בין אם בחינם ובין אם בתמורה.
 • הסכמה לתנאי השימוש
  • בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה ו/או מופיעה לפי הכללים שבאתר החיצוני ובאחריותם. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 • תנאי רכישת המוצרים באתר
  • המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר בין היתר הם מוצרים של עיסויים ו/או מוצרים מעום הטיפולים (להלן:"השירותים").
  • על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש והאזהרות השונות במתן השירות טרם רכישה ו/או הזמנה ו/או שימוש במוצר. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין נזק לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש ותנאי שימוש אלו.
  • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר ו/או לערוך תכנים ו/או מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים.
  • פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים ו/או הטיפולים יופיעו בדף המוצר ו/או בדף נחיתה ייעודי לטובת העניין ואשר מזוהה עם אחד הפעילויות של בעל האתר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר ו/או דף ההזמנה על תכניו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר").
  • בכדי להזמין מוצר ו/או טיפול יש לבחור מהאפשרויות בהתאם להוראות באתר – תנאי השירות, מחיר, הסרת אחריות, החזרים הכל בהתאם להקשר של המוצר ו/או הטיפול ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר").
  • בטופס ההזמנה ו/או במסך תשלום ו/או בכל מקום אחר שיבחר בעל האתר להציע עסקה למשתמש יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה"). יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
  • אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה ו/או הזמנת הטיפול. 
  • לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
  • לחברה הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.
  • במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או האתר החיצוני ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי ו/או הבנק, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
  • המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".
  • במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק, לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.
  • לאחר הביצוע הסופי של ההזמנה ואישורה יסופק ללקוח פרטי מנוי עם שם משתמש וסיסמה לשם גישה לשירות ו/או מוצר שהוזמן ו/או תאריך סופי לקיום המפגש ומקומות ישמרו ללקוח.

הוראות בנוגע להזמנת עיסויים ואחריות

 • כל המעסים שלנו הצהירו כי הינם בעלי הכשרה מקצועית  וביטוח בתוקף. ככל שמתגלה לכם כי לא כך פני הדברים. אתם מוזמנים לדווח להנהלת האתר בנושא.
  • טרם התחלת עיסוי רצוי להיוועץ עם גורם רפואי ו/או עם המטפל המיועד באם הטיפול מתאים לבעיה ו/או כאב ו/או כל תסמין אחר עימו את מגיעים לפתור או להקל בטיפול.
  • בשום אופן בעל האתר לא יישא באף אחריות מאף סוג ישירה ו/או עקיפה בנזק ישיר ו/או עקיף ו/או הסתמכותי ו/או אחר שייגרם כתוצאה מהטיפול. ככל שתהיינה כל טענה תופנה ישירות למטפל.

תשלום ואספקה אודות המוצרים

 • החיוב הוא מיידי למי ששילם באמצעות כרטיס אשראי, פרטי הכרטיס לא נשמרים ולכן מי שבחר לשלם במקום יתקשרו אליו לקחת פרטי כרטיס אשראי לביטחון.
  • המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
 • ביטולים
  • ביטול יעשה על ידי הלקוח תיעשה על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה )תשע"א-2010.
  • בהתראה של מעל 24 שעות יוחזר מלוא הסכום ללקוח. בהתראה של מתחת ל-24 שעות ועד 4 שעות יוחזר 50% ומתחת ל-4 שעות ביטול לא ייעשה החזר כספי.
  • ביטול רכישת מוצר/שירות – הרוכש יהיה רשאי לקבל החזר כספי מלא לפי אמצעי התשלום שביצע את העסקה ו/או כל דרך אחרת שייבחר האתר. (למעט דמי חיוב האשראי על גובה 2.3% + מעמ + 100 ₪ או 5% מהעסקה הנמוך מבניהם –  יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע”י החברה).
  • במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי ולא בחברה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
  • במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 • פעילות האתר וטיב השירות
  • החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו ישיר ו/או עקיף לרבות כתוצאה משגיאות, אי דיוקים וכיוצא בזה. אין החברה לוקחת אחריות על הרגע ממנו עוזבים את האתר ועוברים לאתרים חיצוניים גם מלינקים שמוטבעים באתר.
  • החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.
  • בכדי לצפות בתכני האתר באיכות המקסימאלית, באחרית הלקוח כי ישנו חיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט.
  • לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו.
  • החברה מעמידה לרשות המשתמשים ו/או המנויים כלי אינטרנטי להצגת מידע לנוחיותם ולשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על המידע, או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המידע, דיוקו וכיוצא בזה.
  • המערכת מבוססת  WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט.
  • 5.8.     ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו/או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
 • תוכן האתר
  • אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים.
  • החברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע ויתכנו בו שינויים מיידים או מתמשכים.
  • החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע  באתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.
  • השירותים והמוצרים הנרכשים במסגרת האתר מוצעים לשימוש כמות שהם (“AS IS”), לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירותים והמוצרים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי הלקוח ולדרישותיו.
  • הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר/השירות הנרכש.
  • ככל שהאתר יהיה מורכב מלינקים חיצוניים בין היתר, לא תקום אחריות לאתר בעניין שמישות הלינקים, תוכנם, השלכותיהם, אמינותם, איכותם ועוד.
 • שימוש לרעה באתר
  • חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה ככל שישנו, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.
  • הפרה של מטרת השימוש באתר תגרור מניעת המשתמש מהמערכת בין היתר ולשיקול דעת החברה לפעולות נוספות.

הגבלת אחריות

 • יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ מסוג כלשהו  ו/או הבעת דעה  באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות של האתר. האתר  לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר ובפעילות שתיעשה מחוץ לאתר.
  • ידוע באופן מפורש למשתמש כי אין בתכני האתר ו/או כל תקשורת מסוג אחר עם החברה, אינו מהווה ייעוץ כלשהו כאמור לרבות בתחום הרפואי, אורתופדי, טיפולי ו/או אחר. על כן אין להסתמך ולקבל החלטות מהתוכן באתר ובתקשורת מכל סוג בין החברה למשתמש ללקוח.
  • טרם ביצוע פעולה כלשהי, ישקול ויתייעץ המשתמש עם מומחים היטב בעניין הפעילות הנוגעת לו ובכלל לרבות טיב הפעולות שהולך לנקוט, השלכותיה, התאמתה לחייו ועוד ועל כן אין להסתמך על התוכן המופיע באתר ו/או פעילות שנרקמה באתר. האחריות היא על המשתמש בלבד.
  • לא תקום כל טענה לרבות נזק שנגרם למשתמש כלפי האתר כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או בכל סוג של תקשורת שקמה מהאתר.
  • כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.
  • המשתמש מצהיר כי עשה את כל הבדיקות הנדרשות מצידו טרם שימוש במידע והסתמכות כלשהי במידע ועל פעולה כלשהי לרבות הקשורה לפעולות ו/או נטילת טיפול בחייו.
 • יצירת קשר
  • מייל: __________ טלפון:________________
  • החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.
 • פרטיות ואבטחת מידע
  • הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, סירטונים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של האתר והדין. 
  • החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה  תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי. 
  • החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית המקובלות לסוג המידע האגור. בין היתר הצפנה מסוג  SSL בעמודי התשלום או לחייב אחרים בתקן המחמיר והמקובל.
  • החברה מתחייבת לא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
  • משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות (כגון ביצוע שיווק מחדש remarketing והצגת פרסומות המותאמות למשתמש), עסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.

Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

 • באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו המפורשת באתר גם לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הצהרה מקוצרת תופיע באתר באזור השארת הפרטים.
  • המשתמש מבין כי באפשרותו להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בכל עת ומתחייב כי במידה וירצה להפסיק לקבל הודעות פרסומיות ו\או כל הודעה שהיא מהאתר וממפעיליו, יפעל בתום לב על מנת להסיר את עצמו מרשימת התפוצה, בין אם בSMS(מיסרון) ובין אם במייל ו\או כל אמצעי אחר וכי הוא מתחייב לוודא קבלת בקשת ההסרה מול בעל האתר.
 • המשתמש מאשר כי ברכישת כל מוצר או שירות שהוא, הוא מאשר באופן מפרוש גם באתר את כניסתו למאגר הדיוור, שכן, ברור לו כי בתור לקוח, האתר נדרש לשלוח לו הודעות שונות, ובין היתר הודעות פרסומיות, על מנת לספק לו את המוצר בצורה הטובה ביותר.
 1. זכויות הקניין ורישיון שימוש
  1. כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד שייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני.  אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה.
  1. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים ו\או תביעות משפטיות.
  1. המידע הוא מקורי של האתר ויכול ויהיו תוכן חיצוני ערוך ו/או לינקים שמפנים לחומר שמחוץ לאתר. כל תוכן שמוגן בקניין רוחני אין להעתיקו בפרט חומר מקורי של האתר.
  1. ניתן להפיץ חומר חינמי שנמצא ברשות הרבים ולשתף אותו, הכל בנוגע לחומר מקורי של בעל האתר.
 1. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
  1. במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה  פנה המשתמש  לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר אך לא תהיה לה חובה לעשות זאת.
  1. החברה ממליצה למשתמשים לקרוא ולהתעדכן,  מעת לעת, בתנאי השימוש.
 1. 12.   כללי
  1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
  1. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
  1. גובה הנזק בו תחוב החברה בכל מקרה שהוא לפי תקנון זה מוגבל עד 200 ₪ (מאתיים שקלים חדשים בלבד).
  1. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  1. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
  1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
  1. לחברה הזכות הבלעדית לשנות את שירותי ו/או מוצרי החברה.
  1. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

Open chat